vrijdag, december 11, 2015

Bijzonder Beheer


Vertrouwen tussen ondernemer en bank is essentieel
Perspectief bedrijven groeit als ondernemers hun kracht ontwikkelen

Nu er voor de tuinbouw weer lichtpuntjes aan de horizon verschijnen, blijkt bij het opmaken van de balans dat bijna 12% van de ondernemers nog steeds in Bijzonder Beheer bij Rabobank zit. Onderling praten ze er nauwelijks over. De familie Van den Nouweland van Rozenkwekerij Marjoland in Waddinxveen geeft opening van zaken, om andere ondernemers te laten zien dat je het tij kan keren. Er is perspectief.

Joop en Mariola van den Nouweland schuiven aan tafel. Weloverwogen hebben zij besloten om hun verhaal te doen. Met vallen en opstaan zijn ze nu op de weg terug naar een onderneming die weer toekomstperspectief heeft.