dinsdag, mei 27, 2014

PluktomaatjeNee Humberto, 
pluktomaatjes zijn niet bespoten

Afgelopen vrijdag was prinses Irene te gast bij Humberto Tan in zijn Late Night Show, ter gelegenheid van het Franse initiatief Fête de la Nature dat nu ook naar Nederland komt. Plotseling verschenen daar pluktomaatjes op tafel, Gaaf natuurlijk. Als dochter van een tomatentuinder ben ik dan meteen alert. Ze bleken ook nog lekker. 
Humberto vroeg: “Mag ik ook proeven?” Dat mocht. Direct daarna zei hij in het voorbijgaan: “Zijn ze niet bespoten?” Dat stemde me tot nadenken. Kennelijk zit het erg diep dat groentes die er mooi uit zien ook bespoten moeten zijn. Dat is ook niet verwonderlijk, want in het verleden –toen we eigenlijk nog veel te weinig wisten over de gevolgen van chemische bestrijding- is er veel en hardnekkig gespoten in de land- en tuinbouw. Met alle gevolgen van dien.

vrijdag, mei 23, 2014

Bijzondere snijbloemenCorné van Aert teelt bijzondere snijbloemen
‘Graag uitblinken door het net iets anders te doen’

Dicentra en polygonatum zijn geen voor de hand liggende snijbloemengewassen. Corné van Aert behandelt ze met zorg en vervroegt de oogst door tunnels te plaatsen. Andere gewassen als alchemilla teelt hij weer op kisten om de oogst uit te stellen. Zijn teeltplan is een schaakbord vol opgebouwde kennis door hemzelf en zijn ouders.

Het is een vroeg jaar voor Corné van Aert uit Breda. De oogst van allium, dicentra en polygonatum is al in volle gang. Terwijl zijn ouders dwalingen uitselecteren en zorgen dat de partij sieruien uniform blijft, is het personeel volop bezig met het bossen van dicentra, ofwel gebroken hartje. “Doordat het vroeg in het jaar relatief warm is gaat het snel”, vertelt de teler. Er is veel aanbod en dat zet de prijs onder druk. Voordeel van zo’n vroege lente is weer dat de aanvoerperiode wat langer is.

Vaste planten of snijbloemen
Bijna een eeuw is de familie in het bezit van het perceel aan de Achterste Rithweg. Er is dus een lange familietraditie verbonden aan dit stukje Brabants land. Waar de overgrootvader van Corné ooit startte met de vollegrondsteelt van groenten, schakelde zijn vader rond 1990 over van ijsbergsla en witlof naar de teelt van vaste planten.
Aanvankelijk teelde hij deze voor de verkoop van plantmateriaal, maar de teelt van snijbloemen was ook aantrekkelijk. Niet in de laatste plaats vanwege de zekerheid van betaling via de veiling. “Toen vijf jaar geleden de crisis begon was dat een belangrijk houvast”, vertelt Van Aert. Vandaag de dag teelt hij nog steeds vaste planten, zoals hosta, maar het is een nevenactiviteit. De jonge teler kwam acht jaar geleden in de maatschap bij zijn ouders en sinds begin 2013 heeft hij het bedrijf overgenomen.