vrijdag, februari 22, 2013

Blauwe druifjes


Jan van der Lans broeit veel soorten Muscari
‘Een mooie gelijke pot oogst waardering bij de handel’

Veredelaars van blauwe druifjes weten Jan van der Lans moeiteloos te vinden. Muscari is namelijk een serieuze zaak voor hem. Of ze op pot staan of als snijbloem weggaan, het moet wel kwaliteit zijn. Dus wordt er waarde gehecht aan zijn oordeel.

Kleine zakjes met een paar nieuwe bollen onder nummer, soms maar één per soort. Ze liggen klaar om te worden opgepot ter beoordeling. Jan van der Lans, op deze koude winterdag in januari ingepakt in een laag truien en een overall, laat ze door zijn handen gaan. Stapels kisten met bollen staan opgestapeld om te worden gepoot. Het blauwe druifjesseizoen is in volle gang.

Zomerbloemen en bollen
Van der Lans begon als zomerbloementeler. Zijn bedrijf, beter bekend als kwekerij Turfspoor in Lisserbroek, is 15.000 m2 groot met 4.000 m2 opstanden. Op 1.800 m2 groeit Eucomis, ook wel kuiflelie of ananasplant genoemd. Dit bolgewas bloeit van augustus tot en met oktober. Het is een echt nicheproduct, waarvan de aanvoer op de veiling nog bescheiden is.
De rest van de kas en schuren zijn volledig ingericht voor Muscari, zowel voor de snijbloementeelt op tafels als voor bol op pot. Daarnaast huurt hij land bij tot 5 ha. ’s Zomers staat daar Solidago, Alchemilla en Achillea.

Snijbloem en pot
Het bedrijf is uniek in zijn soort. “We zijn altijd zomerbloementelers geweest, maar we zochten al achttien jaar geleden naar een gewas om de wintermaanden te vullen. Dat is uiteindelijk Muscari geworden”, legt de teler uit. Hij begon met broeierij voor de snij, maar na vier jaar liep de opbrengst wat achteruit en begon hij ook in de potten.

donderdag, februari 14, 2013

Brandpreventie
Krachtenbundeling versnelt invoering normen schermdoek
‘Brandpreventie moet veel meer aandacht krijgen’

Een brand is altijd een heftige, emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Bovendien leidt brand altijd tot vernietiging van vermogen. De toename van het aantal branden op glastuinbouwbedrijven, waarbij schermdoek een rol speelt, neemt de laatste jaren sterk toe. De vorig jaar ingevoerde nieuwe NTA-norm 8825 en bijbehorende klassering moet die toename een halt toeroepen.

Brandvertragende schermen zijn al sinds 1992 op de markt. Dat voorkomt helaas niet dat het aantal branden op glastuinbouwbedrijven jaar op jaar toeneemt. “Dagelijks volgen wij de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Brandpreventie is hierbij een belangrijk onderwerp”, vindt Willem Snoeker van Interpolis.
Het was voor hem aanleiding om meerdere partijen uit te nodigen voor overleg, waaronder Hugo Plaisier van Ludvig Svensson. Verder schoven AgriVer, Bonar, Efectis Nederland, Gartenbau Versicherung, Delta-Lloyd, Oerlemans Packaging, Peter Dekker Installaties, Hagelunie en de NEN aan tafel. De noodzaak tot krachtenbundeling voor brandvertragende schermdoeken in kassen, bleek vele malen groter dan de onderlinge concurrentie tussen de gesprekspartners.

Kortsluiting
Kortsluiting in lampen en schakelkasten, waarbij het boven- of gevelscherm vlam vat en voor verspreiding zorgt, is de meest gevonden oorzaak van brand op glastuinbouwbedrijven. Dat het aantal branden toeneemt, heeft vooral te maken met de toename van automatisering van het teeltproces. Zo loopt een bedrijf met twee of drie schermen en belichting meer kans op brand dan een bedrijf zonder lampen met maar één scherm.
Bij grote branden van de afgelopen jaren was vaak ook sprake van verouderde schermen. Daar waar nieuwe, brandvertragende schermen zijn aangelegd is het risico al minder groot.

Kleine of grote vlam
Plaisier: “Doek dat in meerdere lagen op elkaar ligt, bijvoorbeeld omdat het nog deels op het pakket zit, brandt veel sneller dan doek dat volledig uitgevouwen is. In beide situaties moet een doek natuurlijk ‘zelfdovend’ zijn, zodat de verspreiding stopt.”
Hij geeft aan dat een brand die begint met grote vlammen nog niet veel zegt over de uiteindelijke omvang ervan. Een grote vlam doet een kunststof doek snel wegsmelten bij de vlam vandaan, waardoor het vuur ook weer snel kan doven. Juist een kleine smeulende massa kan voor een langduriger schermbrand zorgen die bijna onzichtbaar als een heidebrand door het bedrijf heen trekt. Dit geeft aan hoe moeilijk het is om een schermmateriaal goed te beoordelen.
Druppels gesmolten materiaal kunnen ook aanleiding zijn tot het verspreiden van een brand. Als deze druppels op brandbaar materiaal vallen gaat het vuur op een andere plaats verder.
Gronddoeken hoeven bijvoorbeeld nog niet te voldoen aan brandwerende normen, maar vormen wel een risico op verspreiding als er gesmolten materiaal op valt. Dus een brand kan via het gronddoek ook snel door de kas trekken.