donderdag, december 29, 2016

Groene middelen


Trage aanpassing regelgeving remt zet rem op geïntegreerde gewasbescherming
Groene middelen mogen niet in grijs gebied komen

‘Vergroening’ van het middelenpakket is een feit. De druk vanuit de samenleving is groot genoeg om het gebruik van chemie terug te dringen. De tuinbouw zoekt naar wegen om duurzaam te produceren met geïntegreerde gewasbescherming. Alleen de stroomlijning van de wetgeving hiervoor volgt in traag tempo, zo blijkt uit de mond van drie vakmensen.

Plantweerbaarheid is het centrale thema binnen de Publiek-Private Samenwerking(PPS) ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid’. Wageningen University & Research probeert in dit onderzoeksprogramma grip te krijgen op processen in de plant, die ziekten en plagen op afstand houden.
Fabrikanten ontwikkelen steeds meer gewasbeschermingsmiddelen die vriendelijk zijn voor het milieu op basis van natuurlijke stoffen en middelen die de weerbaarheid van planten vergroten. Ze kunnen een aanvulling zijn, maar soms zijn de verwachtingen te hoog gespannen. Dat vindt Jo Ottenheim, secretaris bij Nefyto, de brancheorganisatie van de bedrijven die chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt.

Akkerbouw


Akkerbouwer Arian de Jong

‘Een goed plan maken en kringlopen sluiten’


Samenwerken en overschakelen naar biologische landbouw was een goede zet van drie akkerbouwers in de Hoekse Waard. Op de jonge zeeklei groeien niet alleen aardappelen, groenten en granen, maar ook grasklaver voor eigen koeien. Die koeien leveren voldoende mest voor alle gewassen en goede melk en kaas op de koop toe. Zo is de cirkel rond.

Een bijeenkomst over biologische landbouw in 1999 was het ‘Eureka’ moment voor Ard van Gaalen, Arian de Jong en Pieter Hugo Visser uit Zuid-Beijerland. De jonge akkerbouwers, met ieder een bedrijf van ruim 60 ha, zagen alle drie dat hun vooruitzichten op dat moment twijfelachtig waren.
“De verregaande schaalvergroting in de akkerbouw dwong ons om na te denken over de toekomst”, vertelt Arian de Jong. Ze hadden wel oren naar biologische landbouw, maar beseften tegelijkertijd dat samenwerking hen verder zou brengen. En zo werd Biostee geboren.

woensdag, december 28, 2016

Tuinbouw OndernemersprijsStaatssecretaris Martijn van Dam:


‘Innovatie essentieel voor toekomst tuinbouw’Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam juicht innovatief ondernemerschap in de tuinbouw toe. In zijn korte tijd als bewindsman heeft hij de daadkracht van deze sector van dichtbij kunnen ervaren. Hij ziet veel kansen, en verwacht een actieve houding van ondernemers.


Vanaf het begin is het Ministerie van Economische Zaken partner van de Tuinbouw Ondernemersprijs. Wat wilt u de genomineerden en de winnaar meegeven?
“Als je voor deze prijs wordt genomineerd dan ben je in mijn ogen al een winnaar. Maar goed, er kan er natuurlijk uiteindelijk maar één de prijs winnen. Deze heeft de speciale opdracht om ‘ambassadeur’ te zijn voor zijn sector en daarmee ook een rol om het gesprek met de samenleving op gang te brengen. Daarnaast geldt voor alle genomineerden dat zij uitblinken en een voorbeeld zijn voor andere tuinders die willen verduurzamen en innoveren. Ik vraag jullie om die kwaliteiten te tonen aan je collega’s, maar zeker ook buiten de tuinbouw. Timmer aan de weg en inspireer anderen.”

Hoe vindt u de dialoog tussen tuinbouwsector en samenleving nu?
“De sector is heel klantgericht. Ook voor de toekomst bieden de wensen van consumenten mooie kansen voor de Nederlandse tuinbouw. Er is steeds meer vraag naar gezond en duurzaam eten en een prettige leefomgeving. Juist tuinbouwproducten als groenten, fruit, bloemen en planten sluiten daarbij aan Jullie hebben als sector de sleutel in handen. Laat consumenten zien en ervaren wat je doet op je bedrijf. Een initiatief als ‘Kom in de kas’ geeft daar een mooie invulling aan maar zoek ook andere manieren om ‘de samenleving’ binnen te halen.

‘De maatschappelijke aandacht voor duurzaam en gezond voedsel groeit: jullie hebben de sleutel in handen.’ 


vrijdag, december 16, 2016

TulpenTulpenteler John Boon van Boon&Breg

‘Zelf de regie over je afzet in handen houden’


Als ondernemer ben je in staat om veel alleen te doen, maar samen kom je verder. Dit ondervindt John Boon regelmatig als hij naar Chili vliegt om de groei van zijn bollen te volgen. Of wanneer hij met zijn collega’s een kritische blik werpt op de afzetcoöperatie. Tulpen telen en tulpen broeien beperkt zich niet tot de horizon van West-Friesland.

“Als ondernemer heb je iedere zeven jaar een uitdaging nodig, is mijn overtuiging. Toen ik bij mijn vader in het bedrijf kwam was dat eerst teelt en techniek en daarna de organisatie. Nu ligt mijn aandacht vooral bij markt en afzet.” Aan het woord is John Boon, een goedlachse veertiger, die samen met zijn neef Maarten Breg de dagelijkse leiding heeft van Boon&Breg. Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt en broeierij van tulpen.

‘We zijn nogal direct, hier in West-Friesland’


In het Westfriese Andijk staat alles in het teken van de tulp. Rondom het bedrijf liggen soortgelijke bedrijven. “De broeierij groeit de laatste jaren snel”, vertelt Boon. Ook zijn bedrijf is meegegroeid. In totaal verlaten jaarlijks twintig miljoen bloemen de kwekerij. Daarnaast telen de neven jaarlijks 35 miljoen bollen in de Flevopolders en in Chili.

Ondernemerschap
Directeur Martin Smaal (SO Natural) over ondernemerschap:‘Professionalisering van je organisatie is een continu proces’Ondanks een goed businessmodel en een klinkende ondernemersvisie blijft een tuinbouwbedrijf kwetsbaar als externe omstandigheden veranderen. Dat ondervond de familie Smaal, die door een fusie in 2008 het grootste potorchideeënbedrijf ter wereld werd. Daarna sloeg de crisis in de tuinbouw toe. Een streng financieel beleid en professionalisering van de organisatie hielp hen er doorheen. “Het was een lastige tijd, maar we hebben er ook veel van geleerd.”

“Mijn dagelijkse taak is om alle zienswijzen binnen ons bedrijf bij elkaar te brengen.” Die rol is Martin Smaal van SO Natural op het lijf geschreven, weet hij inmiddels. Hij groeide op als de middelste van vijf broers, die in leeftijd variëren van 42 tot 56 jaar. Binnen het gezin van zes kinderen - hij heeft ook nog een zus - was hij de meest rustige van het stel. Toch is hij vandaag de dag algemeen directeur van het grootste orchideeënbedrijf ter wereld, dat in de huidige samenstelling nu acht jaar bestaat.
Desondanks staan de broers met beide voeten stevig op de grond. Een gezamenlijke en eenduidige visie op de ontwikkeling van de orchideeënmarkt bracht hen bij elkaar. Het was nooit de bedoeling om de grootste orchideeënproducent te worden, maar het samenwerkingsproces leverde dat wel op. De daardoor ontstane schaalgrootte bracht het beleveren van het retailsegment binnen bereik.
Met de groei van het bedrijf nam de noodzaak van professionalisering toe. Smaal legt uit welke stappen hij en zijn broers de afgelopen jaren hebben genomen en kijkt met frisse blik naar de toekomst. “Professionalisering is geen proces dat je in vijf jaar afrondt. Je bent er continu mee bezig. Wij al tien jaar.”

vrijdag, augustus 26, 2016

Het Nieuwe Telen bij Tomaat


Tomatenteler kiest verticale ventilatoren als hulp bij HNT
‘Goede plantbalans zorgt voor lagere belasting en snellere afrijping’

Gardener’s Pride, het tomatenbedrijf van Cock en Marja van Overbeek, begint de principes van Het Nieuwe Telen aardig onder de knie te krijgen. In de nieuwe kas met verticale ventilatoren voelt bedrijfsleider Tim Schinkel zich helemaal in zijn element als hij kan spelen met de plantbelasting. De luchtbeweging zorgt voor een gelijkmatig klimaat met goede beheersing van vocht.

Bij Gardener’s Pride in het Friese Beetgum is het eind maart tijd voor tussenplanten. Het oude gewas van juli 2015 is getopt en de jonge geënte, getopte planten staan klaar voor het nieuwe seizoen. Het tomatenbedrijf is gespecialiseerd in fijne tomaten tot 20 gram, los en tros. In totaal staan er veertien verschillende rassen, waarvan drie rassen in de nieuwe kas. Deze tomaten vinden hun weg naar voornamelijk vaste retailklanten via telersvereniging Best of Four. Goede smaak heeft hoge prioriteit.

Chrysant


Eerste ervaringen met Het Nieuwe Telen bij Arcadia Chrysanten
‘Krachtig systeem om luchtvochtigheid te beheersen, maar er zit nog meer in’

Vijfentwintig tot dertig procent besparing op energie in de chrysanten door het nieuwe telen. Is dat een realistische doelstelling? André van Paassen van Arcadia Chrysanten is er stellig over. Hij verwacht dat er nog wel meer in zit door het systeem verder te optimaliseren. “We moeten daarbij naar het gewas blijven kijken, omdat kwaliteit voorop staat. Het Nieuwe Telen is vooral het nieuwe denken en doen.”

Sinds de bouw van de nieuwe kas in de zomer van 2015 heeft Arcadia Chrysanten alweer twee teeltrondes op de teller staan. De kwaliteit van de geplozen Anastasia is naar tevredenheid. Dat kan liggen aan nieuwe grond, diffuus dek, nieuwe belichtingsarmaturen en lampen, maar ook aan het klimaat door toepassing van Het Nieuwe Telen. Bedrijfsleider André van Paassen en Maurice Hartman van Technokas bespreken de eerste resultaten die in de lijn der verwachtingen liggen. “Onze eerste bevindingen zijn positief”, vertelt Van Paassen.

woensdag, maart 30, 2016

Tomaten

Auke Smit, algemeen directeur Greenco
‘Lokale samenwerkingsverbanden versterken de tuinbouw’

 


Drie jaar geleden verruilde hij zijn baan in de mediawereld voor de tuinbouw en kwam het Westland volledig blanco binnen stappen. Hij trof er gedreven ondernemers, harde werkers met open vizier. Soms verbaast hij zich nog over het kostprijs gedreven karakter van de tuinbouwsector. Greenco kiest voor het omgekeerde, juist voor vraag gestuurde productie.

Onze missie is om consumenten de gelegenheid te bieden om gezond te snacken”, vertelt Auke Smit van Greenco. “Wij produceren snackgroenten en doen dat op een duurzame en verantwoorde wijze.” Smit heeft de dagelijkse leiding als algemeen directeur van een bijzonder teelt- en handelsbedrijf dat gespecialiseerd is in kleine tomaatjes, mini-komkommers en mini-paprika’s.

Trotse Tuinders

Lancering tweede Trotse Tuinders MagazineOnder het genot van verse gevulde koeken
V.l.n.r. Pauline Verhagen, Pieternel van Velden, Louis Kester en Natasha Wijgerse

Naaldwijk, 25 maart 2016

donderdag, maart 03, 2016

Trotse TuindersWeinig trotse tuinders in de groentesector

Zijn groentetelers eigenlijk wel trots op hun vak en willen ze dat ook tonen? Steeds meer sierteeltondernemers doen mee aan het Trotse Tuinders Magazine, maar vanuit de groentehoek blijft het opvallend stil.

De zon schijnt tussen het aardbeiengewas als we weer op stap zijn voor het Trotse Tuinders Magazine. Het is een feestje om alle activiteiten op de teeltbedrijven te beschrijven. Tuinders vertellen ons graag over hun passie. Het Trotse Tuinders Team, bestaande uit vijf tuinbouwvrouwen, is inmiddels al voor het vijfde jaar actief om mooie verhalen te verzamelen voor consumenten. Dit jaar rolt ons tweede magazine van de pers. We delen het binnenkort uit tijdens Kom in de Kas, de Libelle Zomerweek en stellen het beschikbaar voor bedrijven die rondleidingen geven.

woensdag, januari 27, 2016

LED licht


Eerste resultaten onderzoek in klimaatcel
Zonder daglicht toch zware sla met laag nitraatgehalte

Het restaurant van de High Tech Campus in Eindhoven serveert slasoorten die het daglicht nog niet eerder hebben gezien. Ze zijn knapperig en smaakvol en kunnen de concurrentie met kassla volledig aan. Honderd meter verder teelt onderzoeker Stefan van de Voort sla en kruiden in de uitsluitend met LED verlichte klimaatcellen van de nieuwste onderzoeksfaciliteit in de Brabantse lichtstad.

Met de opening van BrightBox Venlo en GrowWise in Eindhoven heeft Nederland er twee onderzoeksfaciliteiten bij voor ‘cityfarming’. Dit nog redelijk nieuwe begrip staat voor het telen van volwaardige gewassen, uitsluitend met kunstlicht.
BrightBox is ingericht om onderzoek te doen voor derden. Het is in een samenwerkingsverband tussen Philips, Botany en HAS Hogeschool. De faciliteit in Eindhoven is een eigen onderzoeksruimte van Philips Horticultural LED Solutions waar het bedrijf toegepast teeltonderzoek doet en lichtrecepten ontwikkelt. Inmiddels zijn in Eindhoven de eerste gewassen geoogst en het resultaat is veelbelovend. Plantspecialist Stefan van der Voort deelt de eerste bevindingen.

Zware sla
Een teeltronde sla bij GrowWise duurt ongeveer acht weken, van zaad tot krop (één plant per pot). Voor de opkweek worden de zaden rechtstreeks op een steenwolplug gezaaid en in een aparte kiemcel gezet. Tijdens de teelt staan ze op steenwolblokken op een eb-vloed systeem, eerst strak tegen elkaar en vervolgens in drie stappen naar de definitieve eindafstand (22 planten per m2). De cel heeft vier teeltlagen. Boven de containers hangt LED-verlichting in verschillende kleuren (wit, blauw, rood en verrood). Van de Voort kan vervolgens verschillende lichtrecepten uitproberen.

woensdag, januari 20, 2016

Bier

Vrije Brouwer Jan-Paul Rutten 
over Gulpener Bier

‘Duurzaam ondernemen lukt met een echte, eerlijke grondstofketen’


Durven doen en doen wat goed voelt. Eigen koers bepalen, risico’s nemen, eigenzinnig en soms dwars zijn. Het zijn woorden van Jan-Paul Rutten, de chirurg die bier door zijn aderen heeft stromen. Deze Vrije Brouwer heeft een speciale connectie met de boeren in zijn streek. Water, gerst en hop komen van dichtbij. Gulpener bier is een duurzaam streekproduct.

Trots en duurzaam, zo omschrijft brouwerij Gulpener uit Zuid-Limburg zichzelf. De dagelijkse leiding van het familiebedrijf is in handen van Jan-Paul Rutten. Zijn zus Maartje is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie. Beiden zijn zij kinderen uit een lang geslacht van bierbrouwers. Voor Jan-Paul was dit geen vanzelfsprekende zaak. Hij was jarenlang chirurg, voordat hij weloverwogen besloot om vier jaar geleden de stethoscoop aan de wilgen te hangen. Sinds 1 januari 2015 heeft hij het stokje overgenomen van John Halmans.

zaterdag, januari 16, 2016

Schildklier

Schildklierbetutteling

‘My knight in shining Armour’

'Het is ronduit belachelijk dat schildklierpatiënten anno 2015 nog steeds afhankelijk zijn van de grillen van pillendraaiers.'

Nog maar een jaar geleden veranderde de verpakking van Thyrax, hét medicijn voor mensen met een trage schildklierwerking. De vertrouwde bruine potjes maakten plaats voor doordrukstrips. De firma Aspen nam de productie van Thyrax over van MSD, waarbij de samenstelling van de tabletten uiteraard hetzelfde bleef. Dat duizenden schildklierpatiënten in Nederland plotseling allerlei nare ‘hyper’ bijverschijnselen ondervonden overviel hen en was aanvankelijk een raadsel dat is toegeschreven aan de verpakkingswijze. In doordrukstrips zouden de pillen langer ‘vers’ blijven, terwijl ze in zo’n potje na enige tijd een beetje in werkzaamheid achteruit gaan. Of dat echt zo is blijft gissen.

dinsdag, januari 12, 2016

Ondernemerschap

Ruud Huirne van Rabobank


‘Persoonlijkheid ondernemer bepaalt succes van een bedrijf’


Hoe toekomstbestendig is een onderneming en welke vaardigheden moet een ondernemer in de agrarische sector zich eigen maken om een succesvol bedrijf te leiden? Brainstormen met Ruud Huirne van de Rabobank levert een mooie balans op van ondernemersvaardigheden. De crisis heeft nieuwe inzichten naar boven gebracht en de kijk op ‘Future proof’ ondernemen verder verdiept.Drie jaar geleden verruilde econoom en professor Ruud Huirne zijn post bij Wageningen UR voor een functie in de financiële sector. Tussen de regels door proef je dit aan de beschouwelijke benadering van het ondernemerschap, die de directeur Food& Agri Nederland kiest. De financiële crisis, die zowel de agrarische sector als financiële instellingen in haar greep hield luidt een nieuw tijdperk in, waarbij ondernemingen een nieuwe weg inslaan. Veel en meer tegen de laagste kostprijs produceren is voor de meeste bedrijven niet langer het succesvolle ondernemingsmodel.
Bedrijven die er echt toe doen zoeken naar verbinding. Vertrouwen, bestendigheid en intelligent leiderschap zijn competenties die nadrukkelijk naar voren komen. Ze leiden tot het opnieuw definiëren van het ondernemersprofiel. “Een crisis maakt de verschillen tussen ondernemers duidelijk”, legt Huirne uit. “Ondernemers met onderscheidende vaardigheden komen boven drijven.”


 Zelfreflectie is een groot goed

Toekomstbestendig
De vraag rijst hoe het profiel er uit ziet van een toekomstbestendig bedrijf. Als vertegenwoordiger van een financieringsinstelling noemt Huirne uiteraard dat een ondernemer zijn financiën op orde moet hebben. Een ondernemer moet aan zijn bank duidelijk kunnen maken hoe renderend een investering is. “De basis moet in orde zijn, vinden wij. Je moet aan de veilige kant zitten. Niet voor ons als bank, maar primair voor jezelf”, legt hij uit.

maandag, januari 11, 2016

Tuinbouw Ondernemersprijs 2016Woensdag 18 december. Ik ben onderweg naar Cuijk. Muziekje aan, zon alom. Ik heb nog geen enkele notie waar ik terecht zal komen. Die middag ontmoet ik voor het eerst boomkweker Toon Ebben, die met zijn familiebedrijf is genomineerd voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2016. We zullen zo'n anderhalf uur praten. Het wordt heel wat langer. Zijn verhaal is te boeiend. Toon dwaalt vaak af, want vanuit zijn ooghoeken ziet hij nog een vrachtwagen het terrein op rijden. Iemand duwt hem een bonnetje in zijn hand. De telefoon gaat, maar de koffie is lekker. Hij is gedreven, die man. Bevlogen. Naderhand belt hij me nog een paar keer om de puntjes op de i te zetten. En weer schiet hem iets te binnen dat hij kwijt wil. Woensdag 6 januari zie ik hem opnieuw, met het personeel in zijn kielzog. Hij maakt er een feestje van, maar verwacht de hoofdprijs niet. Hij is 'maar een boomkweker'. Dan het moment waarop het logo van Boomkwkerij Ebben verschijnt op het scherm. Verbazing, vreugde en genieten. Da's Toon. De tuinbouw mag trots op hem zijn. 

Boomkwekerij Ebben zoekt naar contrasten

Gebouwen zijn vaak ontworpen naar een vastomlijnd plan, maar de natuur is grillig en soms onvoorspelbaar. Die contrasten maken onze omgeving spannend en boeiend. Toon Ebben kan daar helemaal in opgaan. Onder zijn leiding is Boomkwekerij Ebben uitgegroeid tot een toonaangevend en vooral innovatief bedrijf met aandacht voor de natuur.

“Als bomen te dicht op elkaar staan, verzwakken ze. Laat je er te lang een bamboestok naast staan, dan worden ze slap. De kroon moet op tijd worden uitgedund.” Toon Ebben beent heen en weer langs de lange boomstamtafel in de ontvangstruimte. Hij legt graag verbanden tussen het ambachtelijke kwekersvak en de manier waarop hij zijn bedrijf leidt.