dinsdag, januari 12, 2016

Ondernemerschap

Ruud Huirne van Rabobank


‘Persoonlijkheid ondernemer bepaalt succes van een bedrijf’


Hoe toekomstbestendig is een onderneming en welke vaardigheden moet een ondernemer in de agrarische sector zich eigen maken om een succesvol bedrijf te leiden? Brainstormen met Ruud Huirne van de Rabobank levert een mooie balans op van ondernemersvaardigheden. De crisis heeft nieuwe inzichten naar boven gebracht en de kijk op ‘Future proof’ ondernemen verder verdiept.Drie jaar geleden verruilde econoom en professor Ruud Huirne zijn post bij Wageningen UR voor een functie in de financiële sector. Tussen de regels door proef je dit aan de beschouwelijke benadering van het ondernemerschap, die de directeur Food& Agri Nederland kiest. De financiële crisis, die zowel de agrarische sector als financiële instellingen in haar greep hield luidt een nieuw tijdperk in, waarbij ondernemingen een nieuwe weg inslaan. Veel en meer tegen de laagste kostprijs produceren is voor de meeste bedrijven niet langer het succesvolle ondernemingsmodel.
Bedrijven die er echt toe doen zoeken naar verbinding. Vertrouwen, bestendigheid en intelligent leiderschap zijn competenties die nadrukkelijk naar voren komen. Ze leiden tot het opnieuw definiëren van het ondernemersprofiel. “Een crisis maakt de verschillen tussen ondernemers duidelijk”, legt Huirne uit. “Ondernemers met onderscheidende vaardigheden komen boven drijven.”


 Zelfreflectie is een groot goed

Toekomstbestendig
De vraag rijst hoe het profiel er uit ziet van een toekomstbestendig bedrijf. Als vertegenwoordiger van een financieringsinstelling noemt Huirne uiteraard dat een ondernemer zijn financiën op orde moet hebben. Een ondernemer moet aan zijn bank duidelijk kunnen maken hoe renderend een investering is. “De basis moet in orde zijn, vinden wij. Je moet aan de veilige kant zitten. Niet voor ons als bank, maar primair voor jezelf”, legt hij uit.

Veilig betekent ook dat je duidelijk moet kunnen maken hoe het bedrijf met risico’s om gaat. Welke risico’s kun je binnen een onderneming opvangen en welke besteed je uit? De ene ondernemer neemt meer risico’s dan de ander en kan dit ook doen. “Een ondernemer moet zelf zijn verhaal kunnen vertellen. Het is zijn besluit, en zelfreflectie is daarbij een groot goed.”

Competenties
Vervolgens noemt Huirne de onderneming en de ondernemer zelf. Hoe ‘doet’ een bedrijf het in zijn sector. Is het toonaangevend, vooruitstrevend, of juist heel stabiel? Of laat een ondernemer zich teveel beïnvloeden door zijn omgeving?
“De kennis van de ondernemer is cruciaal”, weet Huirne. “De competenties van de persoon en het team zijn belangrijk. De rol die de ondernemer speelt is vele malen belangrijker dat het gewas dat hij teelt of het product dat hij maakt. Persoonlijkheid, kennis en competenties maken juist het verschil. Wij constateren dat de verschillen tussen ondernemers onderling heel groot zijn.”
Hij wijst er op dat sommige bedrijven heel goed presteren als ze een bepaalde omvang hebben, maar dat het kan omslaan als het bedrijf verder opschaalt. Soms kan een bedrijf beter investeren in een hogere toegevoegde waarde in plaats van nog groter te worden, omdat dat beter bij de ondernemer past. Dat van tevoren goed inschatten is natuurlijk niet eenvoudig, maar wel essentieel.


Innoveren vergt lef en uithoudingsvermogen 

Scenario-analyse
Ten derde noemt de bankman het belang van scenarioanalyse. “Heb je een antenne voor nieuwe ontwikkelingen? Kun je een goed track-record presenteren? En heb je ook een worst-case scenario voorhanden? Heb je een goed management systeem, waardoor je problemen of kansen tijdig ziet aankomen? Ben je echt in control?”
In het verleden is in ondernemingsplannen soms uitgegaan van opportunistische cijfers, maar bij moeilijke marktomstandigheden of andere tegenslagen bleek dat bedrijven niet weerbaar genoeg waren. Met alleen positieve prognoses kom je er niet meer als ondernemer. Je moet ook aantonen dat het bedrijf stevig en stabiel is als het tegen zit.

Visie
Tot slot is van essentieel belang dat de ondernemer en zijn team een goede visie voor de toekomst hebben. Innovatie staat daarbij voorop. Dat kan bijvoorbeeld een stap zijn naar internationale activiteiten, maar evengoed een keuze om juist op de lokale markt te blijven opereren. Marktgericht denken krijgt steeds meer gewicht, gecombineerd met duurzame ontwikkeling.
“Dit goed uitleggen, dus in een mondig gesprek, geeft vertrouwen. Dat vertrouwen is nodig om zaken te doen”, legt Huirne uit. “Je ketenpartners moeten voelen en zien dat je visie hebt en betrouwbaar bent. Onderga je of onderneem je? Dat is de vraag.”

Vertrouwen uitstralen is essentieel 

Erkenning
Huirne vindt een nominatie voor de Tuinbouw Ondernemersprijs een enorme erkenning voor bedrijven, . “Het Winnen van deze prijs is een prachtige erkenning voor jarenlang hard werken en je nek uit durven steken op het gebied van ondernemerschap, personeelsbeleid, verduurzaming en innovatie”, vindt hij. “Het is goed voor je imago en zelfvertrouwen, maar tegelijkertijd moet je blijven doorzetten en je weer richten op de toekomst.
Soms is het voor de eerste keer dat een ondernemer na jaren een oprecht compliment krijgt. Innoveren vergt lef en uithoudingvermogen. Het is vaak een lastig proces om koploper te zijn. De prijswinnaars zijn hard nodig voor de totale sector.”


Fotocredits: Rabobank

Geen opmerkingen: