woensdag, september 24, 2014

SatelietnavigatieTon van der Voort van der Kley, Kverneland Group:
‘De boer is een manager die processen aanstuurt’

Dat een robuuste tractor met zaaimachine in staat is om een zaadje op vijf millimeter nauwkeurig te positioneren is bijzonder. Nog indrukwekkender is de techniek, die daarachter schuil gaat. In de toekomst zullen ook alle data met elkaar gekoppeld zijn. De weg tussen uitgangsmateriaal en de maaltijd die op je bord ligt wordt volledig transparant.

“In principe is het straks mogelijk om als consument te achterhalen welke boer jouw wortelen heeft geteeld. Zelfs van welk perceel en op welke plaats. We hebben er de techniek voor”, vertelt Ton van der Voort van der Kley, managing director bij Kverneland Group Mechatronics bv, bevlogen.
Eenendertig jaar geleden startte de techneut zijn eigen afdeling, waar hij zich toelegde op automatisering. Een mijlpaal was het jaar 1999, toen de eerste kunstmeststrooier met satelietnavigatie op de markt kwam. Dat was aanvankelijk een ‘ver van mijn bed-show’ voor akkerbouwers, maar dat duurde niet lang. “Wij noemen dat wel het ‘TomTom-effect’”, legt hij uit. “Op het moment dat navigatie doorbrak in de auto-industrie werd deze techniek algemeen aanvaard. Tegenwoordig heeft iedere high-end tractor standaard een navigatiesysteem. Het is vanzelfsprekend geworden.”

Satelliet
Door navigatiesystemen te koppelen aan bedrijfsvoering systemen gaat er een wereld open voor de moderne akkerbouwer. Zo kunnen percelen nauwkeurig worden bemest aan de hand van data; een plattegrond van de opbrengsten, grondsoorten, vochthuishouding en andere factoren. Zo komen meststoffen uitsluitend op die plaatsen waar ze nodig zijn. Het behoeft weinig uitleg dat dit een forse besparing kan opleveren. Dit resulteert in kostenreductie en komt de duurzaamheid van de sector ten goede. Bovendien is door registratie meteen bekend waar, wat en hoeveel meststoffen zijn gebruikt.
Er is een centrale databank in oprichting, die niet alleen de gegevens van de meststrooier vastlegt, maar ook alle werktuig- en tractorspecifieke gegevens. Koppel de data aan die van de transportsector en van ieder product is de herkomst bekend. Als op consumentenniveau een probleem ontstaat kan de weg naar de bron worden herleid. “Het hele proces is uiterst transparant geworden, zodra ook de sector zover is”, weet Van der Voort van der Kley. “Dat is waar het in de toekomst naartoe gaat. De boer is dan geen boer meer, maar een manager die processen aanstuurt.”

'In onze industrie is geen enkele competitie als het gaat om de overdraagbaarheid van gegevens'

Standaardisatie
Het klinkt logisch en eenvoudig, maar aan deze innovatie ging een lange weg vooraf. Volgens de directeur was het een chaos in de wereld van landbouwwerktuigautomatisering. Werkte een akkerbouwer met meerdere soorten machines, dan was zijn tractor uitgerust met even zoveel besturingskasten, voorzien van uiteenlopende soorten kabels en pluggen. Ieder merk had zijn eigen systeem, zonder enige synergie.
“Wij zijn gestart met de ontwikkeling van één uniform softwareprotocol en standaard connector, waardoor het mogelijk werd om alle werktuigen te bedienen en zodoende gegevens uit te wisselen. Dat deden we eerst voor onze eigen producten, maar  samen met concurrenten en collega’s is die standaard verder uitgebouwd en geïmplementeerd.”
Hij maakte zich hard voor de formatie van werkgroepen om wereldwijde standaardisatie tot stand te brengen. Na een lang traject van intensief overleg lukte dat. Tegenwoordig coördineert  AEF (Agricultural  Electronic Industry Foundation) deze werkgroepen wereldwijd,  waarbij inmiddels 145 bedrijven zijn aangesloten. “In onze industrie is geen enkele competitie als het gaat om uitwisseling van gegevens. Iedereen ziet daarin kansen om met nieuwe toepassingen de omzet te verhogen.”

Slim spuiten
De innovatie gaat in rap tempo door. Ook het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan omlaag, door middel van sensoren die het menselijk oog vervangen. Autonome robots detecteren ziekten en sturen de landbouwspuit aan op basis van waargenomen gegevens. Daarmee zal het totale middelenverbruik omlaag gaan.
Zoveel nieuwe mogelijkheden die de landbouw vooruit helpen zorgen er voor dat Kverneland Group Megatronics als bedrijf voortdurend in de lift zit. Ondanks de crisis groeide het ieder jaar gestaag met 15% en die trend zet door. In 2001 werkte Van der Voort van der Kley met 15 mensen. Nu zijn er 68 medewerkers in dienst met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar. Softwareontwikkeling en automatisering trekt veel jonge techneuten aan.

Full liner
Kverneland Group ontwikkelt en produceert werktuigen voor de akkerbouw en veehouderij. Sinds twee jaar is het bedrijf onderdeel van Kubota. Daarom bevat het programma nu full liners, dus zowel tractors als het werktuig daarachter. De producten vinden hun weg naar de klant via een wereldwijd dealernetwerk. Mechatronics is de divisie die zich bezig houdt met automatisering.
Meer over Kverneland Group Mechatronics BV weten? Zie websiteGeen opmerkingen: