woensdag, december 17, 2014

Akkerbouw


Adrie Vermeulen en Henk Heinhuis: “De kracht van een echte duurzame keten komt van onderuit en iedere schakel moet een meerwaarde geven.”

Stichting Veldleeuwerik werkt aan duurzame landbouw
‘De kracht van deze keten stroomt
 van onder naar boven ’

Soms is een idee dat bij de bron ontstaat zo krachtig dat het een beweging in gang zet. Die beweging zorgt er voor dat machtige mensen in de levensmiddelenindustrie kaplaarzen aantrekken om dit met eigen ogen te aanschouwen. Echte duurzaamheid in de landbouw is een lange weg waarin boeren nog beter leren boeren.

Het allergrootste bezit van de akkerbouwer is zijn grond. Grond moet leven. De samenhang tussen structuur, mineralen en bodemleven bepaalt hoe goed en gezond gewassen kunnen groeien.
Sinds Adrie Vermeulen uit Swifterbant zijn bouwplan fors heeft aangepast, is zijn boerderij voorgoed veranderd. Vroeger werkte hij met een te intensief bouwplan, waarbij hij zijn jonge polderbodem uitputte. Nu bestrijkt zijn plan een periode van vijf jaar, waarbij hij intensieve teelten afwisselt met granen. Zijn werkwijze levert hem een vruchtbare bodem op, waar gewassen veel beter groeien dan voorheen. “Dat geeft me enorm veel rust en voldoening”, legt hij uit.
Vermeulen was al bezig met de biodiversiteit in de polder en legde bloeiende akkerranden aan. De volgende stap was het toelaten van meer granen in zijn teeltplan. “Het zijn gewassen waar eigenlijk altijd geld bij moet”, maar ze brengen voedingsstoffen en structuur terug in de bodem na een intensieve teelt als wortelen of uien”, weet hij. “Het is moeilijk te zien, maar misschien blijft bij mij minder lang water op het land staan na zware regenval of heeft het gewas net iets minder last bij droogte dan dat van mijn buurman.”
Die verandering in denken was de stap naar duurzaam ondernemen, beginnend bij de eerste schakel in de keten.


Langdurige samenwerkingsvormen
Jacob Wiskerke geeft als verwerker en exporteur van uien en sjalotten zijn eigen draai aan duurzaam ondernemen. “Wij investeren in optimalisatie van de bewaring. Door bijvoorbeeld efficiënt met lucht om te gaan besparen we energie” vertelt hij. Het bedrijf investeert ook in goede en langdurige samenwerkingsvormen met boeren en afnemers. “Wij bemoeien ons niet met de teelt, maar onderzoeken wat we zelf aan het duurzaamheidstraject kunnen toevoegen.”
Het Zeeuwse Wiskerke Onions verwerkt jaarlijks meer dan 150 miljoen kilo uien en belevert het grootwinkelbedrijf, is aanwezig op groothandelsmarkten en exporteert naar verre markten. Dat zijn bij elkaar heel veel zeecontainers vol uien.
In het verleden werden deze zeecontainers standaard in Antwerpen en Rotterdam uitgehaald en ingeleverd. Nu werkt Wiskerke samen met Kloosterboer aan haar eigen depot in Vlissingen. In plaats van lange ritten voor de vrachtwagens naar Rotterdam en Antwerpen, gaat nu bijna dagelijks een barge boot vanuit Vlissingen naar deze havens. Het zijn bescheiden stappen, maar het scheelt in de kosten en de belasting van het wegennet.

Rol voor elke schakel
“De kracht van een echte duurzame keten komt van onderuit”, vindt Henk Heinhuis, directeur van Stichting Veldleeuwerik. “Iedere schakel in de keten speel daarin een eigen rol en moet een meerwaarde geven.” De stichting is in 2007 opgericht en ondersteunt boeren in het samenstellen en uitvoeren van een verstandig teeltplan waarbij duurzaamheid voorop staat.
De aanleiding tot deze samenwerking was een voorval, een paar jaar daarvoor. Een CEO van Heineken zocht naar boeren die duurzaam geteelde gerst aan de bierfabriek konden leveren. Dat was eigenlijk alleen maar mogelijk als diezelfde boeren hun hele teeltplan en werkwijze zouden aanpassen. Een groepje akkerbouwers in Flevoland pakte de handschoen op.
Dit groepje pioniers groeide uit tot een beweging waar inmiddels 400 ondernemers in meerdere regio’s aan meedoen. In regionale studiegroepen verbeteren zij hun teeltwijze. Zo optimaliseren zij hun bedrijfsvoering en ontwikkelen een duurzaamheidsplan. Deskundigen vanuit onderzoeksinstellingen, voorlichtingsdiensten en bedrijfsleven helpen daarbij. In de keten van zaadje tot winkelschap zoeken ze steeds naar partners met eenzelfde filosofie. Een product mag pas het label duurzaam dragen als het hele verhaal klopt, is het idee.


Super poldermodel
Bijzonder aan de structuur van stichting Veldleeuwerik is dat grote bedrijven als Coca Cola, Unilever, Heineken, McCain, Koopmans en Suikerunie ketenpartners zijn geworden. Dat is logisch, want ook deze bedrijven hebben de plicht om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Zo kan het dus gebeuren dat boeren en CEO’s van multinationals aan één bestuurstafel zitten. “Dat leidt wel eens tot spetterende discussies door soms tegenstrijdige belangen”, vertelt Heinhuis. “Uniek is dat we af en toe strijd voeren, maar dat we er tot nu toe altijd uit zijn gekomen.
Veldleeuwerik is een bijzonder project dat hierdoor ook is opgevallen in het buitenland. Vanuit de hele wereld is er belangstelling voor deze samenwerkingsvorm die je met recht een super poldermodel kunt noemen.
Vermeulen kijkt voor zich uit met een glimlach. Door zijn bestuurswerk in de stichting heeft zijn ondernemerschap een nieuwe dimensie gekregen. “Het is bijzonder hoe we binnen Veldleeuwerik met grote partijen in de keten omgaan. Wij willen gewoon weten wat zij met onze producten doen en hoe hun werkwijze in elkaar steekt. Dat het kan, dat is toch geweldig?”
En hoe zit het nu met de Veldleeuwerik? Deze staat symbool voor een bijna uitgestorven vogel die de boeren graag weer horen zingen boven hun akker.

Stichting Veldleeuwerik
Stichting Veldleeuwerik heeft drie doelstellingen:
-        - Helpen verduurzamen van de primaire sector
-        - Faciliteren en inrichten van duurzame ketens
-        - Herstel van de sociale context tussen producent en consument.
Geen opmerkingen: