vrijdag, februari 10, 2012

Schuldsanering


Richard en Marian van Ruijven over schuldsanering:
‘Probeer het stuur in eigen hand te houden’

Nog één jaar bikkelen en Marian en Richard van Ruijven uit De Lier kunnen weer opgelucht adem halen. Door pure pech moesten zij hun bedrijf beëindigen. Met opgeheven hoofd doorstaan ze een lastige periode in hun leven, die je niemand toewenst maar die toch te overwinnen is. Dit verhaal kwam tot stand omdat Richard en Marian van Ruijven hun medewerking verleenden.

Negen jaar lang was Richard van Ruijven tuinder. Samen met zijn broer Cor teelde hij lisianthus op hun bedrijf Rico Quality Flowers in Honselersdijk. Ze mikten op goede kwaliteit en probeerden zich te onderscheiden met nieuwe rassen. Daarvoor maakten ze afspraken met de leverancier van hun uitgangsmateriaal.

Faillissement
Doorgaans pakt het overstappen op nieuwe rassen goed uit. Maar in dit specifieke geval viel de productie van het nieuwe assortiment tegen. In plaats van de beloofde 90% oogstbare takken kwamen de broers op 50%. Een flinke financiële tegenvaller, aangezien de nieuwe rassen een groot deel van hun bedrijf besloegen. Oorzaak van de tegenvallende productie zat volgens Richard in het wortelstelsel van de afgeleverde planten, maar naar de winter toe zag het plantmateriaal er weer wat beter uit. In overleg met de leverancier besloten ze het er nog een jaar op te wagen.
Van Ruijven: “In het voorjaar van 2009 werd zichtbaar dat het plantmateriaal niet verbeterd was en de oogst weer tegen zou vallen.” Nog tamelijk onverwacht stopte de bank de financiering van het bedrijf. Dat gebeurde een dag voor de zomervakantie. “Eigenlijk een absurde situatie. We zijn gewoon op vakantie gegaan”, herinnert hij zich. Zijn echtgenote Marian vult hem aan: “Het kwam toch nog vrij plotseling, maar op zo’n moment moet je reëel zijn. Dit hou je niet vol.” Voor hen was het wel een klap in het gezicht dat juist de leverancier van het uitgangsmateriaal als eerste het faillissement aan vroeg.


Vervolgtraject
Direct na de vakantie klopten de twee families aan bij het Ondernemersklankbord voor advies bij bedrijfsbeëindiging. Zo kwamen ze in contact met Peter Weber en Fop de Pater die hen begeleidden bij het vervolgtraject. Op 1 oktober ging het bedrijf op slot en op 29 december 2009 werd het faillissement uitgesproken. De curator organiseerde een online veiling van roerende zaken. Bijzonder pijnlijk was dat er naast bedrijfsmiddelen ook privé eigendommen van broer Cor onder de hamer gingen. Richard’s auto en huis waren onderpand bij de financiering van het bedrijf.
De familie van Ruijven heeft vier jonge kinderen, waarvan op dat moment één baby. Verplicht verhuizen zou het gezin ernstig uit evenwicht brengen. Mede op initiatief van Weber werd een passende oplossing gevonden, voordat de curator op de stoep stond. Dat was echt een geluk bij een ongeluk.
Marian vertelt hoe bepaalde verwikkelingen indruk op haar maakten. Haar zwager en schoonzus waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd, waardoor haar schoonzus buiten schot bleef. Zij en Richard zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, waardoor ze meegetrokken werd in het faillissement.

Schuldsanering
Onder begeleiding van Weber klopte de familie Van Ruijven aan bij het loket Schuld en Hulpverlening van de gemeente Westland. Weber: “De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is een goede regeling, maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking. Je moet namelijk eerst proberen een minnelijke regeling te treffen met je schuldeisers. Zolang je nog bezittingen hebt, word je niet toegelaten.”
De familie Van Ruijven voldeed aan de voorwaarden en ging vol moed, maar met gezonde tegenzin de schuldsanering in. Ze kregen een bewindvoerder toegewezen. Een bijzondere periode brak aan, waar ze met ondernemersogen om zich heen blikten en tegelijkertijd afhankelijk werden van anderen. Marian pakte de draad snel op. “Je moet echt leren voor jezelf op te komen en je niet laten overrompelen door mensen die bepalen hoe jij moet leven.”

Bijstandsniveau
De bewindvoerder nam kennis van de situatie en berekende met welk bedrag het gezin per maand rond moest komen. Het mag duidelijk zijn dat dit bedrag niet meer was dan bijstandsniveau.
Marian leerde al snel vindingrijk inkopen doen. “We waren al niet gewend om luxe te leven. Aldi en Lidl waren voor mij geen onbekenden.” Moeilijker vonden ze de impact op hun privacy als gezin. Richard: “Het eerste jaar ontvingen we onze post wekelijks in een grote witte envelop, die door de bewindvoerder was nagekeken. Zo gingen alle bellen rinkelen toen er een vaarvergunning van ons oude polyester bootje binnen kwam. Ze dachten dat we in het geheim wellicht een jacht hadden.”

Solliciteren
De wet verlangt tijdens de saneringsperiode de volledige inzet van het gezin. Vader en moeder moeten beiden minstens 36 uur per week werken om een deel van hun schulden af te betalen. Voor Richard geen enkel probleem, omdat hij al snel werd ingelijfd als medewerker op een tuinbouwbedrijf met pluischrysanten en lisianthus. Voor Marian lag dat veel moeilijker, met de zorg voor vier kleine kinderen. Ze had al een deeltijdbaan in de zorg, maar moest solliciteren voor een voltijd functie. Dat de kinderopvang tegelijkertijd onbetaalbaar is, werd buiten beschouwing gelaten. Ze moest daarom flink onderhandelen om tot een voor haar werkbare oplossing te komen. Ze solliciteert volgens de verplichting, maar er is tot op heden geen nieuwe baan op haar pad gekomen.

Lang niet vlekkeloos
Nog één jaar, dan is de driejarige periode van de schuldsanering voorbij. “Reken er maar op dat die datum in mijn agenda dik is omcirkeld”, zegt Marian. Ze heeft geleerd van zich af te bijten. Ze heeft een goede band opgebouwd met de bewindvoerder en zoekt steeds voor haar gezin uit hoe ze kan rond komen. Als voorbeeld noemt ze een nieuwe fiets voor één van de kinderen, die ze dankzij een regeling via het bedrijf van haar man toch bij elkaar kon sparen.
“Het valt ons op dat de mensen van de schuldsanering vooral gewend zijn mensen te begeleiden, die schulden hebben gemaakt bij een postorderbedrijf. Ze schrikken van de hoge bedragen die een faillissement van een tuinbouwbedrijf met zich mee brengt. Dat is natuurlijk een totaal andere situatie”, legt ze uit.

Eerlijke kans
Niet alles valt tegen als je de draad weer gaat oppakken. Zo krijgt het gezin een eerlijke kans als de drie jaar voorbij zijn. Weber legt uit dat ze straks gebruik kunnen maken van een regeling met de belastingdienst. “Ze krijgen verliescompensatie. Daarbij zullen ze zeven tot acht jaar geen inkomstenbelasting gaan betalen.”
Met het bedrag op de boedelrekening (zie kader) kan een deel van de schulden worden afbetaald. Die regeling geldt voor alle crediteuren, dus ook voor de bank en de belastingdienst.
Richard werkt inmiddels alweer twee jaar voor een ander, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als je hem vraagt naar zijn grootste wens glimlacht hij. “Het liefst weer tuinder zijn.” Marian is inmiddels ervaringsdeskundige op gebied van schuldsanering, maar gaat het liefst weer studeren. Die plannen moest ze namelijk drie jaar lang laten rusten. 

Geen opmerkingen: