maandag, november 08, 2010

GiftmeterGiftig op Radar
Aan wie bewijst Radar een dienst door onjuiste en eenzijdige informatie in de ether te slingeren? Moeten tuinders nu ageren of hun mond houden?
Geachte redactie van Radar,
Oei, wat heb ik me geërgerd aan uw uitzending op maandag 1 november j.l.. Daarin liet u uitgebreid de mensen achter de site www.weetwatjeeet.nl , namelijk Milieudefensie, Natuur&Milieu en Foodwatch aan het woord, over hun ‘spectaculaire’ constatering dat de afname van gif op groenten en fruit stagneert. Het aantal wetsoverschrijdingen zou zijn toegenomen en in sommige gevallen zou er zelfs gevaar zijn voor jonge kinderen. Dat alles gebaseerd op de cijfers die de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) jaarlijks naar buiten brengt en zelf niet als alarmerend bestempelde.
Toetsen
Kennelijk vond u het niet nodig om de inhoud van het bericht van uw tipgever te toetsen op juistheid, zoals een goede redactie betaamt. In plaats daarvan benaderde u C1000, die dit jaar het minst goed scoorde op de gifmeter. Dat deze organisatie bedankte voor de eer om in uw programma aanwezig te zijn is eigenlijk wel begrijpelijk. Maar dat u vervolgens weigerde om brancheorganisatie CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) aan het woord te laten valt me vies tegen. Daardoor ontstond een potje slechte journalistiek van hoor zonder wederhoor.
Ageren of mond houden? LTO koos ervoor om het onderwerp ter sprake te brengen in het ronde tafelgesprek met kamerleden, wat natuurlijk heel nuttig is maar weinig geruststellende informatie naar consumenten oplevert. Consumenten, die na het zien van uw programma toch wel enigszins in vertwijfeling achter bleven. Zo bleek ook wel uit de straatinterviews die het item moesten sieren. Ik vraag me dus af wie met deze informatie gediend is.
Uitdaging
Hierbij daag ik u uit uw huiswerk opnieuw te maken. Laat deskundigen op gebied van gewasbescherming aan het woord om eens uit te leggen hoe gevaarlijk de resten werkelijk zijn die op groenten en fruit kunnen voorkomen. Verdiep u in de teeltwijzen van al die producten van verschillende herkomst die u in één adem noemt en breng het werkelijke verhaal in het belang van uw kijkers. Ik durf te wedden dat u geen tegenwerking zal ontmoeten, want al die mensen die dagelijks bezig zijn met groenten en fruit hebben niets te verbergen. Alhoewel, ze zijn inmiddels wel op hun hoede door uw handelen.
Pakt u dat op, dan verdient u misschien uw reputatie terug als kritische kijker op consumentenzaken, want wat mij betreft bent u flink door de fruitmand gezakt.

Geen opmerkingen: