dinsdag, april 02, 2013

Stuurgroep Interne VruchtkwaliteitBinnenrot paprika vraagt om rigoureuze aanpak
‘Misschien moeten we opnieuw leren om samen te werken ’

Je ziet het niet, maar het kan er wel zijn; binnenrot. Voorkomen ervan is één van de grootste uitdagingen in de paprikateelt van dit moment. Negeren is geen optie, want de betrouwbaarheid van de paprikasector staat op het spel. De oorzaken van binnenrot moeten zo snel mogelijk boven tafel komen, als het aan de Stuurgroep Inwendige Vruchtkwaliteit ligt.

Het is een bijzonder lastig probleem. Uiterlijk gezonde vruchten zijn soms van binnen aangetast door de fusariumschimmel. Binnenrot komt wereldwijd voor en steekt het ene jaar wat meer de kop op dan het andere. Vorig paprikaseizoen gebeurde dat twee keer een paar weken lang. In sommige gevallen waren partijen maar liefst voor meer dan 20% aangetast.
De zorgen zijn dus groot in de paprikateelt, die toch al gebukt gaat onder slechte rendementen. Aan tafel zitten Herma Enthoven, gewasmanager paprika van LTO Groeiservice, Wim Rodenburg, projectleider namens DPA (Dutch Produce Association) en Thijs Jasperse, voorzitter van P8. Zij vertellen over de activiteiten die op stapel staan, want dat er actie nodig is mag duidelijk zijn.

Meerdere oorzaken
Sinds vorige zomer is het besef gegroeid dat het voorkomen van binnenrot veel meer prioriteit moet krijgen. Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar inwendige vruchtkwaliteit, maar de opgedane kennis is gefragmenteerd aanwezig bij meerdere partijen. Ook telers denken te weten wat de juiste maatregelen zijn om binnenrot te voorkomen, maar niemand heeft een kant-en-klaar teeltrecept voorhanden. Vermoedelijk zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen.
Een grootschalige inventarisatie, aangevuld met nieuw onderzoek moet meer grip geven. De rap opgerichte Stuurgroep Interne Vruchtkwaliteit werkte daarom de afgelopen maanden een gedetailleerd plan van aanpak uit, waarbij een voorbeeldproject nodig was om de telers er als het ware aan de oren bij te slepen. “Gezien de aard van het probleem is het nodig om vaart te maken”, vertelt Herma Enthoven “Het moet nu gebeuren.”


Financier gezocht
Het bleek niet moeilijk om de urgentie van dit plan duidelijk te maken aan eventuele financiers, alleen zorgde het plotselinge opheffen van het Productschap Tuinbouw voor een kink in de kabel. Er moest zo snel mogelijk een nieuwe financier worden gevonden. Alle ogen waren gericht op de DPA, waarvan de aangesloten telersverenigingen meer dan 95% van alle paprikatelers in Nederland vertegenwoordigen.
Begin februari gaf deze organisatie groen licht aan het project. Wim Rodenburg: “Het is mooi meegenomen dat we hiervoor GMO-gelden kunnen aanspreken. Dit is met uitstek een onderwerp waarvoor deze subsidie is bedoeld.” Hij legt uit dat interne vruchtkwaliteit niet alleen geldt voor paprika, maar ook voor andere groenten- en fruitsoorten. Bovendien komt het wereldwijd voor.

Alle schakels
Hoe het project zich precies gaat ontvouwen staat nog niet helemaal vast. Het drietal schetst de contouren. Jasperse: “Belangrijk is dat dit alle paprikatelers aangaat en dat we dit dus samen oppakken. Daarom hebben we er ook onderzoekers, adviseurs en veredelaars bij betrokken. Bij hen verwachten we veel kennis te vinden.”
Uit de reacties van betrokkenen uit alle schakels van de keten bleek dat iedereen wil meewerken, maar dat er een duidelijke organisatie moet staan en dat ieders plek daarin goed moet worden afgebakend. Daar ligt dus nog een klus voor de komende maanden.


Inventarisatie
Concreet zijn er op 63 bedrijven monsters genomen. Daarbij is uitvoerig beschreven welke teeltmaatregel de betreffende ondernemers hebben genomen. Enthoven: “Telers discussiëren namelijk voortdurend over teeltmaatregelen, maar toch verzuimen ze soms onbewust alles te vertellen. Er zit een groot verschil tussen praten en doen.”
Voor dit teeltseizoen staat op het programma om acht bedrijven intensief te volgen bij de teelmaatregelen die ze nemen. Ook daaruit hoopt de stuurgroep feedback te krijgen.
Aangezien binnenrot niet stopt bij de landsgrenzen benut de stuurgroep internationaal opgedane kennis, zoals die van een lopend onderzoek in België.
Ook vindt er een inventarisatie plaats van het wetenschappelijk onderzoek tot nu toe, want daar leven weer andere ideeën. Enthoven: “We proberen al die lijntjes bij elkaar te brengen van puur wetenschappelijke gegevens tot praktijkobservaties.” Tot nu toe zijn uit de inventarisatie acht factoren gedestilleerd die mogelijk van invloed zijn op binnenrot. Jasperse: “Nu is het zaak om feiten van fictie te onderscheiden.”

Samenwerken
De stuurgroep is op meerdere fronten actief. Rodenburg: “We hebben inmiddels uniforme kwaliteitsvoorschriften gemaakt, die alle telersverenigingen hanteren. Dat is een goed uitgangspunt en een stap in de goede richting.”
Het is bijzonder dat alle telersverenigingen bereid zijn om samen te werken om het vertrouwen in de keten te herstellen. Jasperse: “Ik heb redenen om optimistisch te zijn, maar we zitten wel in zwaar weer. Een inwendig gebrek is natuurlijk onacceptabel. Misschien moeten we op deze wijze opnieuw leren om samen te werken.”
Hoe het project zich precies gaat ontwikkelen gebeurt op basis van voortschrijdend inzicht. Is het lek boven water dan kan het snel gaan, maar het ligt meer voor de hand dat de combinatie van factoren het probleem extra complex maakt. Jasperse is duidelijk over de noodzaak van een stevige aanpak. “Vorig jaar zijn we flink door het ijs gezakt. Dat willen we niet nog een keer meemaken.”

Consortium
De telersverenigingen hebben in samenwerking met de landelijke paprikacommissie en P8 een consortium ingericht waarin onderzoekspartijen en deskundigen samenwerken. Partijen die meedoen zijn Wageningen UR Glastuinbouw, DLV Plant, Groen Agro Control, GreenQ,  Improvement Centre en de veredelaars Monsanto, Syngenta, Enza en Rijk Zwaan. De stuurgroep van dit geheel bestaat uit adviseurs en telers die in de paprikacommissie zitten. Bij het Improvement Centre is intussen een aanvullende teeltproef gestart.Geen opmerkingen: