donderdag, februari 05, 2015

Plantweerbaarheid
Dolf Zantinge teelt volgens de wetten van de natuur:
‘Planten zijn meer weerbaar in een harmonieuze omgeving’

Licht, water, voedingsmiddelen en gezonde grond zijn essentiële factoren voor plantengroei. Maar wat is nu precies de sleutel om de celdeling op gang te brengen? Dolf Zantinge wil met kwekerij Efibia aantonen dat harmonieuze golfbewegingen in de natuur planten aanzetten tot groei. Die probeert hij te bewerkstelligen met vitaal water en een rijk bodemleven.

Waar eens rozen bloeiden staan nu koolrabi, raapstelen en radijs te groeien. Het zijn slechts een paar gewassen uit het assortiment van Efibia in Almere, waar Dolf Zantinge, Eric Laarakker en een team van enthousiaste medewerkers een nieuw project zijn gestart. Het is een vervolg op de activiteiten van Zantinge voor ViaLight. Dit bedrijf doet onderzoek naar gezondheid en kwaliteit van gewassen en voeding voor mens en dier.


Harmonieuze golven
De teler is gegrepen door onderzoek naar de taal van licht via golfbewegingen. Volgens hem zijn ze een weerspiegeling van de processen zoals ze in de natuur plaatsvinden. “Golven of trillingen moeten harmonieus verlopen. Gebeurt dat niet, dan heeft dat een gevolg”, legt hij uit. Hij baseert deze stelling op onderzoek dat al jaren plaatsvindt in Duitsland. Daar houdt een team wetenschappers zich bezig met de relatie tussen de patronen van golfbewegingen en vitaliteit van planten. Het is een bijzondere wereld, waarover nog niet veel bekend is.
Zodra zaden bijvoorbeeld in aanraking komen met water, dan reageren ze daarop met een trilling. Die trilling in de vorm van licht is te meten en zet het zaad aan om te kiemen. De kwaliteit van het water zorgt er voor hoe snel en hoe goed dat gebeurt. Die kwaliteit is niet alleen afhankelijk van de bron, het bioleven of de voedingsstoffen die aan dat water zijn toegevoegd, maar ook welke beweging de watermoleculen maken, zo zegt deze theorie. Zijn ze harmonieus, dan verloopt de groei goed. Overigens is water niet de enige bron van trilling, maar de grond, de micro-organismen die daarin leven en het licht dat de plant van bovenaf ontvangt eveneens.

Trillingen detecteren
Omgekeerd is ook meetbaar of de plant het naar zijn zin heeft. Dezelfde wetenschappers hebben vastgesteld dat planten verschillende soorten trilling afgeven aan het voedingswater. Aan de hand van de golfbeweging is al te zien of er een bacterie- of schimmelinfectie op komst is, zonder dat je deze met het oog kunt zien. “Die zou je dus met sensoren kunnen detecteren, waardoor je veel sneller kunt reageren”, legt Zantinge uit.
Ook in de zaadselectie is het mogelijk de best kiemende zaden op te sporen door middel van de trilling die ze afgeven. De meest vitale zaden krijgen dan een voorsprong.

Praktijkbenadering
Deze onderzoeken vonden tot dusver steeds plaats op laboratoriumschaal. Bovendien is dit onderzoeksgebied zo groot en complex dat nog maar een tipje van de sluier is opgelicht. Daarom koos de teler voor een praktijkbenadering en dat werd de kwekerij in Almere. In 2014 kocht hij samen met enkele aandeelhouders een oude rozenkwekerij die al zeven jaar leeg lag. Het was een chaos. De rozen waren verwilderd en de grond was jarenlang niet gebruikt. Zantinge legde zijn ideeën voor aan meerdere partijen en vond uiteindelijk een goede partner in de Lek Habo Groep.
“We hebben samen een goed werkend watersysteem ontwikkeld”, legt hij uit. Zo kwam er een nieuw bassin met speciaal doek dat geen toxines afgeeft aan het voedingswater. Bovendien werd in de kas een installatie gebouwd om ‘natuurlijk, harmonisch’ Efibia-water te maken. Bij dit proces loopt het bron- en bassinwater langs een verzameling van kristallen. Eigenlijk mag je dit wel vergelijken met een kabbelend bergbeekje, een situatie die in de natuur heel gewoon is. Het idee is dat de planten hierdoor beter en gezonder zullen groeien.

Volledig natuurlijk evenwicht
Ook de kas is inmiddels grondig gerenoveerd en kreeg een normaal kasdek. Het liefst zou Zantinge glas hebben dat de UV-golven zo min mogelijk tegen houdt, maar voor dit moment voldoet het. Een deel van de 3 ha is afgebroken, voor teelt, veredeling en selectie in de vollegrond.
De grote uitdaging zat eigenlijk in de bodem. Die was jarenlang verwaarloosd. De teler: “Eigenlijk kregen we het advies alle grond af te graven en nieuwe grond in te rijden. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan.” Hij is van mening dat de jonge grond van Flevoland niet voor niets daar is gevormd. Om de natuur zo min mogelijk te verstoren werd de grond verrijkt met organisch materiaal uit de omgeving. Zo zijn ook bacteriën, schimmels en virussen geënt uit de bodem rond de Oostvaardersplassen. Dit alles om een volledig natuurlijk evenwicht tot stand te brengen. Het bioleven moet de planten helpen in gezonde groei.

Utopia van de tuinbouw
Het eerste teeltjaar is intussen achter de rug. De bodem heeft zich goed hersteld. “De eerste gewassen groeiden vele malen beter dan we hadden verwacht”, vertelt de directeur. “We hebben geen gebruik gemaakt van chemische correctiemiddelen en alleen natuurlijke stoffen toegevoegd. En we maken het teeltplan dusdanig dat planten elkaar versterken.”
Het opvallende bedrijf zou eigenlijk het Utopia van de tuinbouw moeten worden, maar daarvoor is het nog veel te vroeg, weten ook de eigenaren. Het is een grote proeftuin, die een voorbeeldfunctie zou moeten krijgen. Zantinge: “We hebben grote plannen om op deze locatie grootschalig biologisch te telen en willen daar meer aandacht aan geven door voorlichting. De relatie tussen voeding en gezondheid willen we verder uitwerken.”
Verkoop van de producten vindt plaats rechtstreeks vanaf het bedrijf en in de winter door bestellingen via internet. Veel restaurants gebruiken de producten, omdat ze uit de regio komen en omdat ze erg goed smaken. Bovendien heeft het bedrijf een eigen lijn soepen, sappen, sauzen en jams ontwikkeld zonder smaakstoffen en conserveringsmiddelen.Geen opmerkingen: