dinsdag, juni 01, 2010

Markt


Een onmogelijke vraag
Kan de sector marktkracht en afzetstructuur versterken door krachten te bundelen?
Kennelijk zit het Gerda Verburg ook dwars, dat gemier over samenwerking. In KAS-magazine van mei las ik haar oproep aan de tuinbouw om zich te bundelen, vooral op het gebied van marketing. Gebruik daarvoor de GMO-gelden is haar advies. “Er is 100 miljoen euro aan GMO-gelden. Daar kun je iets mee. En voorwaarde om die gelden te kunnen benutten is dat je de krachten bundelt.”
Maar de sector heeft zich al gebundeld, zij het niet op de manier die de demissionair minister zich had voorgesteld. Ruim 90% van de totale omzet van groenten en fruit loopt al via een telersvereniging. Die 100 miljoen incasseren lukt dus prima. Wat is dus de motivatie om daar iets aan te veranderen? Dan zal Verburg het mes op tafel partijen tot overleg moeten dwingen.
Onrendabel
Terecht wordt opgemerkt dat voor iedere euro subsidiegeld ook een euro door telers wordt bijgelegd. Hans van Luijk van Versdirect zegt het hardop: “De situatie op de teeltbedrijven laat het niet toe dat wij zomaar geld in pr en reclame gaan stoppen zonder daar een redelijke verwachting van een rendement tegenover staat. Beter een onderbenutting dan een onrendabele benutting.” Dat er dit jaar toch geïnvesteerd gaat worden staat vast, maar marketing is ongeveer het laatste waar geld naar toe gaat, lees ik daaruit.
Wonder
Vraagt Gerda het onmogelijke? Als ik het bericht van het mislukken van fusiebesprekingen tussen Coforta en BGB lees, dan vrees ik voor het ergste. Volgens mij moet er een klein wonder gebeuren als de komende lange termijn visie van Frugi Venta, DPA, FresQ, Greenery, gemeente Westland, Rabobank en LTO Glaskracht verandering brengt in de muurvaste klem waarin telersverenigingen en hun aanpalende handelshuizen zich hebben gewerkt. De onderlinge concurrentie is immers moordend.
Structureel praten over marketing met 100 miljoen is hard nodig, weet iedereen. Het is alleen onmogelijk. Klink ik sceptisch? Welnee. Ik denk alleen dat niemand op dit moment in staat is tot bundeling en af wacht wanneer de faillissement-sunami aan zal rollen.

Geen opmerkingen: